Commerciele Club Ooststellingwerf
Commerciele Club Ooststellingwerf
 

Collectieve beveiliging bedrijfsterreinen in Ooststellingwerf

De Commerciële Club Ooststellingwerf heeft in 2012 het initiatief genomen om als bedrijfsleven gezamenlijk te komen tot terugdringen van de overlast door diefstal en molest bij bedrijven en instellingen in Oosterwolde.
Op 17 maart 2014 heeft een collectief van deelnemers besloten om de gezamenlijke surveillanceactiviteiten in Ooststellingwerf onder te brengen in de 'Deelnemersvereniging beveiliging bedrijfsterreinen Ooststellingwerf', afgekort 'DbbO'.

Doelstelling

De vereniging DbbO heeft als doel:

  1. het behartigen van de belangen van de deelnemers aan de collectieve beveiliging van de bedrijfsterreinen in de gemeente Ooststellingwerf, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
    - het voeren van overleg met de deelnemers aan de collectieve beveiliging;
    - het voeren van overleg met de uitvoerder van de collectieve beveiliging.
    - het bemiddelen bij conflicten tussen deelnemers en uitvoerder van de collectieve beveiliging.

De vereniging nodigt bedrijven en instellingen uit om deel te nemen aan de collectieve surveillancediensten, die worden uitgevoerd door het bekende beveiligingsbedrijf Securione Beveiliging BV.
Deelname kan u een hoop kopzorgen besparen. Daarnaast kunt u als deelnemer aan het collectief aanvullende diensten afnemen van Securione Beveiliging BV tegen een gereduceerd tarief, zoals bv meldkameraansluiting, alarmopvolging en controle- en sluitrondes. Dankzij de specialistische kennis en uitgebreide ervaring van Securione Beveiliging BV weten de mobiele surveillanten precies wat zij in uiteenlopende situaties moeten doen en hoeft u bij calamiteiten uw bed niet uit.

Wilt u deelnemen?

U kunt contact opnemen voor een afspraak met dhr Dirk Zwier van Securione Beveiliging BV of met één van de andere hieronder genoemde personen. Securione Beveiliging BV maakt dan op grond van door u verstrekte informatie samen met u een inventarisatie van uw bedrijfssituatie. Op basis van volgende vier onderdelen komt een puntentelling tot stand:
• Oppervlakte bedrijfsterrein
• Waarde inventaris
• Attractiviteit inventaris
• Aantal personeelsleden

Securione Beveiliging BV legt deze inventarisatie en toegekende punten als advies voor aan het bestuur van DbbO, waarbij wordt beoordeeld of de vastgestelde punten aansluiten bij de omstandigheden. Dit kan aanleiding zijn tot aanpassingen. Op basis van een gahanteerde rekenformule neemt het bestuur vervolgens een besluit aangaande het te betalen tarief. Daarna brengt Securione Beveiliging BV een offerte uit voor deelname aan de surveillanceactiviteiten. Indien u akkoord gaat krijgt u een definitieve overeenkomst tussen u en Securione Beveiliging BV ter ondertekening aangeboden.

Bij de onderstaande personen kunt u informatie opvragen:

Operationele activiteiten Securione Beveiliging BV:

Dirk Zwier
Algemeen directeur Securione Beveiliging BV
Email:
Meer informatie is te vinden op de website van Securione Beveiling BV

Bereikbaarheid
Tijdens kantooruren: 0516-54 20 72 . Indien niet bereikbaar dan alarmnummer bellen
Alarmnummer: 06-12 51 00 75. 24 uur per dag bereikbaar

Administratieve zaken
Tietia Bijzitter
Telefoon: 0594-50 15 91
Email:

Algemene informatie DbbO:

Jan Abma, projectleider:  / 06 55 88 17 55
Voorzitter: De heer Jeep Dijkstra,
Secretaris: 
Penningmeester: De heer Rolf van Zoelen,
Bestuurslid: De heer Jeroen van Dijk,

 

Contact

Commerciële Club Ooststellingwerf
p/a Anne Vondelingstraat 49
8426 LC Appelscha