Commerciele Club Ooststellingwerf
Commerciele Club Ooststellingwerf
 

Bijeenkomst "laat je niet overvallen"

De gemeente Ooststellingwerf is voornemens een bijeenkomst te organiseren voor winkeliers met als thema "Laat je niet overvallen".

Het initiatief van deze bijeenkomst komt van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Collectieve beveiliging bedrijfsterreinen in Ooststellingwerf

De Commerciële Club Ooststellingwerf heeft in 2012 het initiatief genomen om als bedrijfsleven gezamenlijk te komen tot terugdringen van de overlast door diefstal en molest bij bedrijven en instellingen in Oosterwolde.
Op 17 maart 2014 heeft een collectief van deelnemers besloten om de gezamenlijke surveillanceactiviteiten in Ooststellingwerf onder te brengen in de 'Deelnemersvereniging beveiliging bedrijfsterreinen Ooststellingwerf', afgekort 'DbbO'.

 

Contact

Commerciële Club Ooststellingwerf
p/a Anne Vondelingstraat 49
8426 LC Appelscha